img

Co to jest marża brutto? Dowiedz się, jak ważne jest to dla Twojej firmy

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro
 3. Co to jest marża brutto? Poznaj swoje ...

Jedną z najważniejszych funkcji działu księgowego Twojej firmy jest obliczanie poszczególnych marż zysku. W związku z tym konieczne jest, aby nie tylko znali liczby, ale także potrafili je zrozumieć. Dlatego tutaj omówimy, czym jest marża brutto, jedna z najważniejszych wartości służących do pomiaru rentowności przedsiębiorstwa.

To powiedziawszy, przyjrzyjmy się, czym jest marża brutto, jej znaczenie, definicja techniczna, jak ją obliczyć, jej przydatność i różnica między marżą brutto a marżą netto.

Co to jest marża brutto?

Marża brutto rozumiana jest jako wynikająca z niej różnica pomiędzy zarobionym kapitałem a całkowitą sprzedażą. Zazwyczaj podawany jest w procentach i stanowi zysk w stosunku do wydatków na oferowane przez Ciebie produkty lub usługi.

Z tego samego powodu marża brutto nie uwzględnia kosztów prowadzenia lub utrzymania działalności, takich jak wypłata wynagrodzeń, podatki czy usługi budowlane. Jeśli jednak procent marży brutto jest wysoki, oznacza to, że zyski przedsiębiorstwa są w dobrej kondycji.

Tak więc pojęcie marży brutto to nic innego jak pomiar (w procentach) zysku, który przedsiębiorstwo kapitalizuje po odjęciu kosztów przy użyciu prostego wzoru. Im większa różnica między nimi, tym więcej dywidend faktycznie gromadzi biznes.

Rzeczywiście, marża brutto w rachunkowości jest bardzo przydatnym narzędziem do obliczania zarówno wartości przedsiębiorstwa, jak i jego produktywności w określonych cyklach fiskalnych.

Techniczna definicja marży brutto

Technicznie rzecz biorąc, marża brutto to obliczenie zysku, jaki osiąga firma po obrocie produktem lub usługą. Innymi słowy, mówimy o różnicy między komercyjną ceną sprzedaży (bez podatków) a kosztami produkcji. W rzeczywistości jest on również znany jako marża zysku i ostatecznie mówi nam o przychodach brutto firmy.

Marża brutto: wzór

Wiedza o tym, czym jest marża brutto, jest prawdopodobnie jednym z najbardziej wiarygodnych sposobów mierzenia kondycji finansowej firmy. Ale jak to obliczyć? Przyjrzyjmy się jego formule księgowej:

Marża brutto jest wynikiem operacji polegającej na podzieleniu zysku brutto (całkowity zysk firmy po odjęciu kosztów) przez przychód brutto (całkowite pieniądze zgromadzone dzięki działalności handlowej) , a następnie pomnożeniu go przez 100 w celu uzyskania procentowej wartości marży brutto.

(Zysk brutto / Przychody brutto) x 100 = Marża brutto

Przyjrzyjmy się przykładowi.

Przykładowy wzór na marżę brutto

Załóżmy, że Twoja firma osiąga 1 milion dolarów (1 000 000 USD) przychodu w roku podatkowym. Załóżmy również, że zysk brutto w tym okresie wynosi pół miliona dolarów (500 000 USD).

Wtedy: (500 000 / 1 000 000) x 100 = 50.

W tym przypadku Twoja marża zysku brutto wyniesie 50%.

Zysk brutto

Oczywiście nie wystarczy wiedzieć, czym jest marża brutto, musimy również opanować jej przydatne cechy. Oto cztery najważniejsze z nich:

 • Mierzy efektywność działania firmy lub jej kondycję finansową.

 • Pozwala on obliczyć marżę zysku brutto, czyli cenę produktów lub usług, którymi handluje Twoja firma po odliczeniu kosztów inwestycji lub produkcji.

 • Pozwala to na porównanie rzeczywistej sprzedaży z innymi konkurencyjnymi firmami.

 • Ułatwia on projekcję handlową w celu podjęcia decyzji o przyszłych strategiach zarządzania, nie naruszając progu rentowności handlu lub minimalnej liczby operacyjnej, którą każda firma musi ustalić, aby kontynuować działalność i która obejmuje wynagrodzenia pracowników, płatności za usługi, minimalne inwestycje itp.

Marża brutto a marża netto

Wiedząc, czym jest marża brutto i obliczając ją, możemy również wywnioskować marżę netto. Marża netto jest niedostępna, jeśli nie odlicza się marży brutto. Ponadto wynika on ze stosunku przychodów netto do przychodów ogółem.

Podobnie jak oczekiwana marża brutto, jest ona zwykle wyrażana w procentach, a jej obliczenie jest wynikiem podzielenia zysku netto (zysk uzyskany przez firmę po wszystkich wydatkach) przez cały kapitał zgromadzony dzięki sprzedaży towarów lub usług. Na końcu, podobnie jak we wzorze na marżę brutto, wynik mnożymy przez sto, aby uzyskać procent marży netto.

FAQs na temat tego, co to jest marża brutto

W zakresie często zadawanych pytań związanych z tym, czym jest marża brutto, znajdujemy następujące:

Co należy rozumieć przez marżę brutto?

W skrócie przypomnijmy, że wzór na obliczenie tej wartości to iloczyn podzielenia zysku brutto przez przychód brutto. Następnie liczbę tę mnoży się przez sto, aby uzyskać wartość procentową.

Jak obliczyć marżę brutto?

W skrócie, pamiętaj, że wzór na obliczenie tej wartości to iloczyn podzielenia zysku brutto przez przychód brutto. Następnie pomnóż tę liczbę przez 100, aby uzyskać procent.

Jaka powinna być marża brutto firmy?

Ogólnie przyjmuje się, że jeśli marża brutto firmy przekracza 20%, to jest ona dodatnia.

Na koniec dnia, marża brutto daje ci zapis, który możesz wykorzystać, aby zobaczyć, czy twoje wysiłki w zakresie zarządzania, marketingu i merchandisingu się opłacają.

Pamiętaj, że na szczęście prawie każda trudność w świecie biznesu jest odwracalna przy zastosowaniu odpowiednich działań naprawczych. Zacznij więc uwzględniać ten zasób finansowy, aby mieć pewność, że Twoja działalność zarządcza jest na właściwym torze.

Powiązane artykuły:

 1. Dlaczego nie powinieneś prowadzić inwentaryzacji w Excelu?
 2. Porady dotyczące zarządzania kontami firmowymi
 3. 5 najlepszych praktyk dla lepszego zarządzania klientami
 4. 11 zasad kontroli zarządczej

Karolina Malinowska

Redakcja djokovic.pl

Zobacz również