img

Co pracodawcy powinni wiedzieć o praktykach w salonach fryzjerskich Część 1

Szkolenie praktykantów na stanowiska na piętrze salonu jest jednym z najbardziej popularnych sposobów na obsadzenie wolnych stanowisk i pozyskanie nowych talentów przez fryzjerów i fryzjerów.

Więc czym jest praktyka?

Sposobem na zarabianie przez młodych ludzi, którzy uczą się w prawdziwej pracy, a także zdobywają kwalifikacje uznawane w całym kraju.

Ale przyjęcie praktykanta nie jest decyzją, którą należy podejmować lekkomyślnie. Każdy z nich musi podjąć długoterminowe zobowiązanie i być przygotowany do zainwestowania czasu i wiedzy. Jak więc pracodawcy mogą sprawić, by praktyki zawodowe rzeczywiście dla nich pracowały? Oto najważniejsze wskazówki NHF.

1. Pomyśl o korzyściach płynących z podjęcia nauki zawodu.

Należą do nich:

  • Poprawa produktywności i efektywności Twojej firmy Są one efektywnym kosztowo sposobem na identyfikację i pozyskanie nowych talentów Zapewnienie, że szkolisz przyszłych pracowników, aby zastąpić tych, których tracisz Szkolenia Praktyk Zawodowych jest finansowane (w Anglii będą zmiany od 2015 r.) Powinieneś skończyć z zmotywowanym, zadowolonym, lojalnym stażystą

Musisz myśleć o zaangażowaniu, które będziesz musiał podjąć jako pracodawca - w przeciwnym razie łatwiej będzie Ci zatrudnić kogoś, kto już jest przeszkolony (ale może nie według Twoich standardów!).

Ale jeśli chcesz przekazać swoją wiedzę i doświadczenie oraz pasję do branży, możesz zainspirować entuzjastycznie nastawioną młodą osobę do zostania stylistką, wtedy podjęcie nauki zawodu jest czymś, co warto rozważyć.

2. Maksymalnie wykorzystaj dostępne fundusze

Finansowanie praktyk zawodowych w Anglii zmieni się od 2015 r., a pracodawcy będą musieli pokryć przynajmniej część kosztów szkolenia i oceny (nie dotyczy to Walii, Szkocji i Irlandii Północnej). W międzyczasie jednak organizacje mogą ubiegać się o finansowanie szkoleń, które zapewniają praktykantom.

Kwota ta różni się w zależności od stanowiska pracy i wieku praktykanta. Praktykanci w wieku 16-18 lat są w pełni finansowani, więc organizatorzy szkoleń mogą ubiegać się o pełne pokrycie kosztów ich szkolenia. Finansowanie praktykantów w wieku 19 lat i więcej jest mniejsze, pokrywając do 50% kosztów ich szkolenia.

W Anglii możesz otrzymać dotację na praktykę dla pracodawców w wieku 16-24 lat (AGE 16-24). Jest to dotacja w wysokości £1,500 dostępna dla małych firm, które nie rozpoczęły praktyk zawodowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy i które chcą przyjąć praktykanta w wieku 16-24 lat.

Istnieją podobne zachęty dla pracodawców w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Przewodnik NHF dotyczący praktyk zawodowych dla pracodawców zawiera szczegółowe informacje o tych firmach i miejscach, w których można znaleźć więcej informacji.

3. Płać swoim praktykantom po odpowiedniej stawce

Musisz zapłacić swojemu praktykantowi minimalną płacę krajową, obecnie £2.68 za godzinę. Jeśli praktykant ma 19 lub więcej lat i w pierwszym roku nauki zawodu, nadal może być wypłacany po stawce za praktykę. Jeśli jednak mają oni 19 lat lub więcej i odbyli więcej niż 12 miesięcy praktyki, należy im wypłacić odpowiednią dla ich wieku Krajową Płacę Minimalną:

Maksymalna grzywna dla pracodawców, którzy nie płacą po odpowiedniej stawce wynosi £20,000 plus niewypłacone wynagrodzenie. Rząd publikuje również nazwy firm i ich właścicieli, na których nałożono kary. Pomyśl tylko o szkodach, jakie może to wyrządzić Twojej reputacji - upewnij się więc, że płacisz po właściwej stawce. Nawet jeśli zlecasz swoją listę płac na zewnątrz, jako pracodawca jesteś tym, który będzie za to odpowiedzialny. NHF regularnie informuje swoich członków o zmianach w krajowych stawkach płacy minimalnej.

4. Uporządkuj swoją papierkową robotę

Musisz mieć umowę o pracę, która obejmuje co najmniej datę rozpoczęcia zatrudnienia, liczbę przepracowanych godzin tygodniowo, wynagrodzenie oraz prawo do urlopu rocznego. NHF zapewnia swoim członkom bezpłatne umowy o praktykę zawodową (istnieją różne umowy dla Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii!).

Musisz również posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy oraz polisę BHP. NHF może pomóc w tym swoim przewodniku na temat bezpieczeństwa i higieny pracy dla salonów fryzjerskich i fryzjerskich.

Sprawdź w przyszłym tygodniu, aby dowiedzieć się więcej:

  • Co znajduje się w programie szkoleń dla praktykantów? Jaka jest Twoja rola w programie praktyk zawodowych? Kto co robi? Jak wybrać dostawcę szkoleń i znaleźć praktykanta?

Przez NHF

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Krajową Federację Fryzjerską tutaj

Uznasz to za przydatne? Kliknij tutaj aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących zarządzania salonem.

Justyna Grzyb

Redakcja djokovic.pl

Zobacz również