img

Periodontogram: definicja, rodzaje i jak go wypełniać

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro Health
 3. Periodontogram: definicja, rodzaje i ...

Periodontogram, nazywany również diagramem dentystycznym, dentogramem lub odontogramem dla dorosłych, jestnie tylko narzędziem służącym do diagnozowania zmian w uzębieniu, ale również służy do rozpoznawania wszystkich rodzajów wcześniejszych prac stomatologicznych u pacjentów.

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest periodontogram lub odontogram i jak należy go wypełniać .

Co to jest periodontogram lub diagram zębowy i do czego służy?

Aby mówić o periodontogramie, musimy najpierw wiedzieć, czym jest przyzębie. Przyzębie to zespół tkanek otaczających każdy z zębów. Jego zadaniem jest podtrzymywanie zębów w szczęce i kości szczęki. Tkanki składające się na przyzębie to dziąsło, więzadło przyzębia, kość wyrostka zębodołowego i cement.

Obecnie periodontogram to kliniczna procedura stomatologiczna służąca do diagnozowania stanu przyzębia. Składa się on z diagramu, na którym zapisany jest stan przyzębia otaczającego każdy z zębów, poprzez zarys obu łuków zębowych (górnego i dolnego), co odzwierciedla cechy charakterystyczne każdego zęba i pozwala uchwycić konkretne dane z badania pacjenta. Periodontogram służy do diagnozowania stanu każdej choroby przyzębia, takiej jak zapalenie przyzębia lub dziąseł, za pomocą zdjęć radiologicznych lub sondowania.

Periodontogram jest najważniejszym elementem wywiadu stomatologicznego. Karta ta pełni rolę mapy, na której każdy ząb jest przedstawiony i oznaczony zgodnie z uniwersalnym nazewnictwem, co pozwala stomatologom na interpretację i dostęp do informacji bez względu na kraj czy język, z którego pochodzą.

Jakie informacje zawiera periodontogram?

Odontogram należy wykonać podczas pierwszej konsultacji z każdym pacjentem, ponieważ stanowi on podstawę każdego wywiadu stomatologicznego; skutecznie przeprowadzony dostarcza ważnych informacji, takich jak

 • Ogólny stan jamy ustnej pacjenta oraz przebieg poszczególnych procesów w czasie.

 • Różne zęby, które wymagają natychmiastowego lub długotrwałego działania lub leczenia.

 • Konkretne leczenie i obszar, na którym należy je przeprowadzić, zależą od przypadku pacjenta.

 • Wszystkie rodzaje leczenia przed konsultacją i aktualna diagnoza.

Podobnie stan zdrowia obszarów przyzębia można określić na podstawie analizy zestawu aspektów, o których mowa w periodontogramie. Są to następujące aspekty:

 • Brak któregokolwiek z zębów: brak jednego zęba wpływa na stopień zużycia sąsiadujących z nim elementów ze względu na utratę kości podporowej w tej przestrzeni policzkowej.

 • Ruchomość zębów: choć klinicznie nie jest to zauważalne, zęby są w ciągłym ruchu. Ruchomość widoczna na periodontogramie będzie zawsze nieprawidłową ruchomością, która zmienia równowagę przyzębia.

 • Przypadki widocznej bruzdowatości: bruzdowatość to dolna część zębów, gdzie znajdują się korzenie zębów trzonowych. Odsłonięcie tego obszaru jest oznaką problemu i może spowodować znaczne uszkodzenie zębów.

 • Krwawienie: szczególnie po sondowaniu, wskazuje na negatywne działanie płytki nazębnej na dziąsło.

 • Brzegi dziąseł: służy do określenia, czy w dziąsłach występują znaczne zmiany.

W zależności od analizy i poszukiwania tych i innych oznak stanu przyzębia, dobry periodontogram może wskazać ogólny stan uzębienia, określić, które zęby są w bardziej krytycznym stanie oraz czas i rodzaj leczenia, jakiego wymagają, ułatwiając w ten sposób stałe monitorowanie każdego pacjenta.

Wszystkie te informacje dostarczane i gromadzone przez periodontogram mają na celu przede wszystkim rozpoznanie stanu pacjenta na początku leczenia. Ma również na celu zapoznanie się z dotychczasową pracą i stanem każdego z nich w chwili obecnej, aby w razie potrzeby ułatwić wymianę informacji i pracę między stomatologami różnych specjalności, stąd jego znaczenie. W związku z tym periodontogram powinien być dokładnie wykorzystywany podczas każdej wizyty pacjenta.

Rodzaje periodontogramów

W zależności odformatu i sposobu przedstawienia zębów rozróżnia się dwa rodzaje odontogramów:

 • Odontogramy anatomiczne: to takie, na których zęby są przedstawione zgodnie z ich dokładnym kształtem. Znane również jako odontogramy uniwersalne lub numeryczne, każdy ząb jest oznaczony liczbą, choć istnieją pewne warianty, w których są one oznaczane wielkimi literami i parami cyfr.

 • Odontogramy geometryczne: na których zęby są przedstawione za pomocą kół i kwadratów lub różnych figur geometrycznych, które reprezentują cztery powierzchnie danego zęba.

Jak wypełniać periodontogram

Wypełnienie każdego odontogramu odbywa się, jak wiadomo, na podstawie obserwacji przyzębia. Obserwację prowadzi się według następującego protokołu:

 • Przeprowadza się wstępną ocenę tkanek jamy ustnej. W tej pierwszej fazie poszukuje się śladów krwawienia i zapalenia.

 • Do obszaru przyzębia przykładana jest sonda . Do tego celu używa się sondy, czyli małego, spiczastego narzędzia, którym specjalista skrobie i sonduje dany obszar.

 • Zdjęcia rentgenowskie są wykonywane w celu wykrycia utraty kości lub jej braku.

 • Zostaje postawiona ostateczna diagnoza.

W trakcie obserwacji na periodontogramie zaznaczane i opisywane są różne patologie i miejscowe wcześniejsze zabiegi, a także braki zębowe, które zostaną odzwierciedlone za pomocą kolorów na powierzchni leczonego zęba. Każdą patologię lub brak zęba należy przedstawić zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • W przypadku braku zęba w odpowiednim miejscu stosuje się niebieski znak X, a jeśli konieczna jest ekstrakcja , czerwony znak X.

 • Próchnica jest zaznaczona czerwoną kropką w miejscu, gdzie znajduje się próchnica.

 • Jeśli jest to ząb z wcześniejszym wypełnieniem, należy je oznaczyć cieniowaniem, a w przypadku, gdy wypełnienie wymaga nowego leczenia, obszar ten należy zaznaczyć czerwonym kółkiem.

 • Jeśli konieczne jest wykonanie kanału korzeniowego, oznacza się to czerwonym znakiem X na korzeniu zęba, który tego wymaga, a jeśli kanał został już wykonany, oznacza się to niebieskim znakiem X na korzeniu.

 • Jeśli na którymś z zębów znajduje się korona , jest ona otoczona niebieskim okręgiem.

 • Jeśli konieczne jest założenie stałego mostu, jest on zakreślany kolorem czerwonym, a w przypadku mostów protetycznych - kolorem niebieskim, a wszystko jest ujęte w nawiasy kwadratowe.

 • Wyrzynające się zęby są oznaczone niebieską strzałką skierowaną do góry, jeśli znajdują się w dolnym łuku zębowym, oraz niebieską strzałką skierowaną w dół, jeśli znajdują się w górnym łuku zębowym.

 • Literą T oznacza się zęby, które doznały pewnego rodzaju urazu.

Ponadto należy wziąć pod uwagę rodzaj stosowanej nomenklatury stomatologicznej, ponieważ istnieją różne jej rodzaje. Służą one również jako uniwersalny język odniesienia dla poszczególnych elementów stomatologicznych, ułatwiając ich lokalizację i rejestrację.

Periodontogramy dla klinik stomatologicznych

Periodontogram jest niezbędnym narzędziem do zapewnienia najwyższej jakości leczenia stomatologicznego. Powinien on być uniwersalny, tzn. zawsze warto pracować z takim odontogramem dla dorosłych, który może być stosowany również u młodszych pacjentów.

Periodontogram, jako protokół decydujący o sporządzeniu historii klinicznej uzębienia pacjenta, jest zwykle wykonywany bez żadnych zmian, tzn. nie powinien być nowatorski ani modyfikowany, a jedynie aktualizowany w miarę postępów leczenia pacjenta.

Krótko mówiąc, periodontogram jest punktem wyjścia dla całego leczenia stomatologicznego. Bez tego specyficznego i specjalistycznego odwzorowania przyzębia dalsze działania w ramach innych usług stomatologicznych mogą być trudne i niewystarczające. Jeśli chcesz, aby Twoja klinika stomatologiczna dysponowała najlepszym narzędziem do obserwacji i leczenia pacjentów, musisz sprawić, aby periodontogramy były narzędziem aktualnym i skutecznym, ponieważ bez dokładnej diagnozy nie ma dobrego leczenia.

Powiązane artykuły:

 1. 8 miejsc, w których można kupić uniformy medyczne w mieście Meksyk.
 2. Części historii choroby
 3. Formularz wywiadu psychologicznego

Norbert Kostecki

Redakcja djokovic.pl

Zobacz również