img

Recepta stomatologiczna: czym jest, jakie są jej wymagania i jakie istnieją jej rodzaje?

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro Health
 3. Recepta stomatologiczna: co to jest, ...

Jak w każdym innym rodzaju dyscypliny medycznej, recepta w stomatologii - recepta stomatologiczna- jest niezwykle ważnym dokumentem w każdym procesie konsultacji lekarsko-dentystycznej.

Dlategow tym artykule pokażemy Ci, czym jest recepta stomatologiczna i jakie są jej części. W ten sposób będziesz mógł uczynić swoją usługę stomatologiczną najbardziej rygorystyczną, dostosowując ją do standardów, które muszą spełniać wszystkie recepty stomat ologiczne jako podstawowy dokument medyczny i prawny w każdym ośrodku zdrowia stomatologicznego.

Co to jest recepta stomatologiczna?

Recepta stomatologiczna jest dokumentem medycznym, który odnosi się do zlecenia wystawionego przez specjalistę stomatologa. Szczegółowo opisuje przygotowanie, konstytuowanie i wydawanie leków niezbędnych do specyficznego leczenia pacjenta. Jest to dokument, który ma określony stopień legalności, gdyż funkcjonuje jako prawny zapis nakreślonego w nim procesu medycznego.

Recepta stomatologiczna jest dokumentem, który musi być należycie wypełniony zarówno przez stronę leczącą, jak i leczoną. Dlatego zawsze powinna być należycie oznaczona datą, podpisem i pieczątką specjalisty lub zakładu lecznictwa stomatologicznego, który ją wystawia, gdyż to właśnie te informacje są zwykle przydatne w sprawach i postępowaniach sądowych, które mogą tego wymagać.

Dokument ten jest zazwyczaj tak ważny, że zalecamy:

 • Skomponuj go w formie komputerowej, aby łatwiej było go odczytać.

 • Zawsze unikaj wszelkich poprawek, wymazywania lub usuwania w treści dokumentu.

 • Napisz go w języku urzędowym kraju, w którym go wystawiasz.

Rodzaje certyfikatów stomatologicznych i ich elementy

Zgodnie z prawem, recepty na leki mogą wystawiać jedynie osoby wykonujące zawódlekarza, lekarza dentysty i lekarza weterynarii, których profesje kwalifikują ich do pełnienia takich funkcji i które posiadają wymagane prawem rejestracje w akademii medycznej i strukturze rządowej.

Tym samym wystawienie jakiejkolwiek recepty stomatologicznej przez innego rodzaju specjalistę niebędącego lekarzem dentystą będzie uznane za przestępstwo. Tak więc wypisywanie i wystawianie każdej recepty stomatologicznej musi być zgodne z rygorystycznymi i specyficznymi procedurami, aby zagwarantować jej prawdziwość i zdrowie pacjentów.

W dziedzinie prawnej stomatologii medycznej wyróżnia się dwa główne rodzaje recept: zwykłe recepty stomatologiczne i specjalne recepty stomatologiczne.

Zwykła ponowna wycena stomatologiczna

Ten rodzaj raportu stomatologicznego gromadzi głównie dane nadawcy w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy ordynatorem a pacjentem. Zwykle posiada nagłówek zawierający dane takie jak nazwa, adres gabinetu, numer telefonu, adres e-mail oraz adres, a także powinien zawsze posiadać czytelny podpis i dane lekarza dentysty prowadzącego leczenie. Oprócz wyżej wymienionego nagłówka, każda zwykła recepta stomatologiczna posiada superinskrypcję z Rp/; co jest skrótem od take, dispense lub receive.

Zwykły wyrostek zębowy składa się z następujących części:

 • Napis: jest to najistotniejsza część formularza recepty stomatologicznej, ponieważ opisuje każdy z przepisywanych leków, które w zależności od rodzaju wymaganego preparatu mogą być lekami własnymi lub złożonymi.

 • Leki o opatentowanej formule: jak sama nazwa wskazuje, są to już opatentowane preparaty, które bez problemu można znaleźć w różnych drogeriach czy aptekach. Aby zarejestrować tego typu preparat, konieczne jest zarejestrowanie jego nazwy - rodzajowej lub handlowej -, postaci farmaceutycznej - według jednostek masy lub objętości, które odpowiadają krajowi w zależności od stosowania systemu metrycznego - oraz ilości jednostek, które pacjent musi nabyć, aby zakończyć leczenie.

 • Leki z receptury Magistral: wskazują na leki, które muszą być przygotowywane w aptekach według określonego preparatu. Nie są one markowe i są wydawane przez dentystę. Stosowanie preparatów magistralnych w receptach stomatologicznych maleje, ze względu na masowe stosowanie generycznych preparatów medycznych.

Rejestracja recepta dentystyczna na receptę na receptę na receptę mistrzowską składa się z następujących części:

 • Subskrypcja: z instrukcją przygotowania produktu leczniczego. Jest on skierowany do farmaceuty odpowiedzialnego za dany preparat.

 • Podpis: wskazania i przeciwwskazania do prawidłowego stosowania przez pacjenta. Zazwyczaj dodaje się je do butelki lub pojemnika zawierającego lek po wydrukowaniu ich przez farmaceutę.

 • Wskazania: stanowią kompendium instrukcji skierowanych do pacjenta w celu prawidłowego stosowania leku zgodnie z określonym sposobem leczenia.

Inne niezbędne oznaczenia, które muszą posiadać wszystkie recepty stomatologiczne, zgodnie z ich charakterem prawnym, to mokra pieczęć zawierająca imię i nazwisko specjalisty oraz jego numer identyfikacyjny, a także numer wpisu do rejestru zawodowego lekarza dentysty. Podobnie niektóre leki (takie jak antybiotyki, benzodiazepiny i słabe opioidy) muszą mieć na recepcie stomatologicznej imię i nazwisko pacjenta oraz numer identyfikacyjny.

Wreszcie, po zarejestrowaniu, recepta stomatologiczna musi być opatrzona podpisem lekarza i datą wystawienia. W ten sposób informacje zawarte w dokumencie w momencie rejestracji zyskują na prawdziwości, co oznacza, że nie mogą być przekazane innej osobie niż praktykujący, gdyż stanowi to przestępstwo.

Specjalna licencja stomatologiczna

Stanowią one rodzaj licencji stomatologicznej o innym charakterze niż zwykła, ponieważ są generowane przez instytucje medyczne lub rządowe i kontrolują przepisywanie wysoce uzależniających leków, takich jak środki odurzające, uspokajające, opioidy i inne rodzaje leków psychotropowych. Ten rodzaj recepty stomatologicznej jest niezbywalny, prawnie zarejestrowany i ma określoną ważność zgodnie z prawem każdego kraju.

Części recepty stomatologicznej

Pomimo podobieństwa do recepty ogólnomedycznej, recepta stomatologiczna ma specyficzną strukturę i cechy, które ją charakteryzują. Recepta stomatologiczna składa się z następujących części:

 1. Nagłówek: chyba najważniejsza część każdej recepty stomatologicznej. Zawiera on dane specjalisty, takie jak numer identyfikacyjny, adres biura i numery telefonów. Umieszczony w górnej środkowej części raportu, pomaga w prawidłowej identyfikacji specjalisty i gwarantuje legalność dokumentu. Po danych specjalisty, w nagłówku powinny znaleźć się dane pacjenta, takie jak m.in. imię i nazwisko, wiek czy numer dowodu osobistego.

 2. Korpus: ta część recepty stomatologicznej składa się z pustego pola, na którym specjaliści umieszczają szczegółowe dane leku, takie jak nazwa, rodzaj prezentacji, objętość, postać lub droga podania pacjentowi, dawkowanie i czas stosowania.

 3. Arkusz informacyjny: jest to dodatkowy arkusz dołączony do recepty stomatologicznej, który jest ogólnie stosowany przez pracownika służby zdrowia, gdzie zastosowanie konkretnego leku jest uzasadnione w zależności od potrzeb pacjenta i ciężkości przypadku. Często określa niektóre z niepożądanych objawów leczenia.

Jak widać, każda recepta stomatologiczna jest dokumentem prawnym, który nie tylko może funkcjonować jako materiał wyjściowy w postępowaniu sądowym, ale także reguluje normatywne stosowanie niektórych leków, które bez recepty mogą generować problemy medyczne u konkretnych pacjentów, a także inne sytuacje o charakterze niedozwolonym.

Jego znaczenie jest oczywiste, ponieważ chroni pacjenta, rejestruje i koordynuje jego leczenie oraz funkcjonuje jako ogólny zapis jego stomatologicznego procesu medycznego.

Odpowiedzialna i naukowa praktyka stomatologiczna musi mieć formalne wydanie każdego ze swoich specyficznych leków. Dlatego zapewnienie ich prawidłowego wydania jest gwarancją legalnego i pierwszorzędnego zabiegu stomatologicznego.

Przykład recepty stomatologicznej

Pokazujemy dwa zdjęcia, na których można zobaczyć przykładowy recipe dentystyczny:Powiązane artykuły:

 1. 8 miejsc, w których można kupić uniformy medyczne w Mexico City
 2. Części historii choroby
 3. Formularz historii choroby psychologicznej

Norbert Kostecki

Redakcja djokovic.pl

Zobacz również